Skip to Content Contact Us

טופס ביטול עסקה

הלקוח/ה רשאי/ת לבטל את העסקה שבוצעה באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 (“חוק הגנת הצרכן”) ולקבל החזר כספי או להחליף את המוצר/ים שרכש/ה כנגד מוצר/ים חלופי לפי המפורט להלן:
ביטול עסקה בתקופת זמן של שעה אחת ממועד ההזמנה תעשה דרך פנייה טלפונית אל שירות הלקוחות של האתר בטלפון
956655009 במקרה כזה הלקוח/ה זכאי/ת לקבל החזר מלא לרבות עלות משלוח.

ביטול עסקה לאחר קבלת המשלוח אצל הלקוח/ה– הלקוחה רשאית לבטל את העסקה בתוך 14 יום מקבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוא מופיע באריזתו המקורית. ביטול העסקה יבוצע על ידי השבת הפריט/ים בתיאום מול שירות הלקוחות שלנו.
בעסקה שבוצעה באשראי יינתן ביטול עסקה בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם.
הזיכוי בכרטיס האשראי/זיכוי לאתר יתבצע בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
יש לוודא כי המוצר לא היה בשימוש ולא נפגם.
*החזר כספי יתבצע אך ורק לכרטיס האשראי אשר איתו בוצעה ההזמנה.
* מובהר כי לא יינתן כל זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
* לא ניתן לבטל עסקת דיירקט ולכן הזיכוי הכספי במקרה זה יתבצע בהעברה בנקאית לחשבון הלקוח/ה.
ניתן לפנות אלינו בכל אחד מהאמצעים הבאים:
טלפון של שירות הלקוחות: 956655009
מייל שירות הלקוחות: info@kweiss-ltd.com

ט.ל.ח
ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה:
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר או לבטל עסקת רכישה שביצעה הלקוחה באם חלים המקרים הבאים:

התברר כי הפריט אזל מהמלאי לאחר ביצוע הרכישה
פרטי המשתמש או פרטי התשלום אינם נכונים
הלקוחה פעלה בניגוד לתקנון זה
בכל מקרה ובו בשל “כוח עליון” לא יכולה החברה לספק את המוצר לרבות תקלות מחשב,
תקלות במערכת הטלפונים או אירוע בטחוני.
מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה כמפורט לעיל ולהלן בלבד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, ו=המזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות אלו בלבד. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר נפגם על ידי הרוכש.
שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלעיל ולהלן.
מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון שפרטיו מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין ובתנאי שהודעה כאמור ניתנה לכל המאוחר עד כשעה לאחר ביצע הזמנה כפי שנבחר על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה.
עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה ובתנאי כי זו נעשתה לפי הוראות החוק ואושרה בידי החברה תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה.
מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, זולת כאשר מדובר בטובין אשר נפגמו בזמן היותם אצל הרוכש ו/או נעשה בהם שימוש ו/או ביותם פסידים אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם החברה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם החברה עם המזמין את דרך החזרת המוצר.
עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל החברה ובכפוף לאמור לעיל ולהלן, תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 שקלים חדשים , כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.
על אף האמור בסעיף זה שלעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, החברה תבחן את המוצרים שהוחזרו לרבות, אך לא רק, באמצעות בדיקתם על ידי מומחים ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.
החברה מקפידה כי המוצרים שנמכרים על ידה, לרבות בדידים ו/או פסידים ומוצרים שאינם ארוזים ללא פגם. עם זאת ומטבע הדברים יכול ויהיו פגמים כאלו ואחרים על אותם מוצרים לא ארוזים ו/או מוגנים, ובמידה ומזמין אינו שבע מרצון מאיכות המוצרים אלו שסופקו לו כאמור לעיל, ביכולתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה ולעדכנם תוך יום עסקים אחד לכל היותר מיום קבלת המשלוח. החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצר במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים. יובהר כי החברה תהא רשאית לדרוש מהמזמין להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות שליחת תמונה של מוצר אשר נטען כי הינו מאיכות ירודה כאמור.

  פרטי לקוח

  פרטי ההזמנה
  סיבת הביטול  image logo
  Get 10% off
  image

  הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו 10% הנחה לקנייה הראשונה

   Back top top